خانه / خدمات مراقبت و پرستاری / پرستار کودک در غرب تهران

پرستار کودک در غرب تهران

به پرستار کودک نیاز دارید ؟

شرکت خدمات پرستاری هستید

مشاوره و همکاری با ما

 

ارائه بهترین خدمات پرستاری در تهران و شیراز

پرستار سالمند در تهران

 


 

پرستار کودک در غرب تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در غرب تهران پرستار در منزل پرستار کودک پرستار کودک در غرب تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار سالمند در منزل پرستار کودک در غرب تهران استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک در غرب تهران قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در غرب تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در غرب تهران شرکت خدمات پرستاری در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک پرستار کودک در منزل غرب تهران خدمات پرستاری پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک پرستار کودک در غرب تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در منزل پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در مهرشهر غرب تهران پرستار کودک غرب تهران هزینه پرستار کودک در غرب تهران پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران پرستار سالمند در منزل پرستار کودک در غرب تهران قیمت پرستار بچه در تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران خدمات پرستاری در منزل تهران پرستار کودک در غرب تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در غرب تهران پرستار سالمند پرستار کودک غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران دستمزد پرستار بچه هزینه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک غرب تهران پرستار کودک پرستار سالمند در منزل پرستار کودک در غرب تهران پرستار بچه پرستار در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار نوزاد غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران هزینه نگهداری سالمند در منزل پرستار کودک پرستار کودک در غرب تهران پرستار نوزاد پرستار کودک در غرب تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران هزینه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در مهرشهر غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک شرکت خدمات پرستاری در غرب تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار بچه در منزل قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در غرب تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در غرب تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران مرکز خدمات پرستاری پرستار کودک فردیس پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار نوزاد غرب تهران شرکت خدمات پرستاری در غرب تهران پرستار سالمند در منزل پرستار کودک در مهرشهر غرب تهران پرستار کودک هزینه نگهداری کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل غرب تهران پرستار سالمند در منزل پرستار کودک در غرب تهران حقوق پرستار بچه موسسه پرستاری غرب تهران قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در منزل پرستار سالمند در منزل پرستار کودک پرستار در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران استخدام پرستار کودک در تهران پرستار سالمند پرستار کودک در غرب تهران قیمت پرستار بچه در تهران استخدام پرستار کودک در تهران قیمت پرستار بچه در تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران حقوق پرستار بچه nursing-child-west-tehran خدمات پرستاری در منزل تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران نگهداری کودک در منزل هزینه پرستار کودک پرستار بچه هزینه پرستار کودک در غرب تهران هزینه پرستار کودک در غرب تهران دستمزد پرستار بچه موسسه پرستاری غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران تعرفه پرستار کودک در منزل تعرفه پرستار کودک در منزل پرستار کودک در منزل غرب تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران استخدام پرستار کودک در تهران خدمات پرستاری در منزل شرکت خدمات پرستاری در غرب تهران نگهداری کودک در منزل حقوق پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران خدمات پرستاری پرستار کودک در غرب تهران خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در مهرشهر غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران دستمزد پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران استخدام پرستار کودک در تهران نگهداری کودک در منزل پرستار در منزل غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران هزینه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک غرب تهران پرستار سالمند در منزل استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک موسسه پرستاری غرب تهران هزینه نگهداری کودک در منزل هزینه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک غرب تهران پرستار کودک خدمات پرستاری در منزل شمال تهران پرستار کودک دستمزد پرستار بچه شرکت خدمات پرستاری در غرب تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران هزینه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در غرب تهران خدمات پرستاری پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار نوزاد غرب تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل غرب تهران قیمت پرستار کودک در منزل سال 97 پرستار کودک غرب تهران نگهداری از سالمند پرستار در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک نگهداری از سالمند در منزل پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک نگهداری سالمند پرستار کودک پرستاری از سالمند در منزل استخدام پرستار کودک در منزل تهران خدمات پرستاری حقوق پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار نوزاد غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک پرستار کودک در غرب تهران پرستار بیمار در …

 

پرستار کودک در غرب تهران نیز مانند سایر نقاط تهران متقاضی بسیاری دارد به همین جهت خدمات پرستاری در منزل غرب تهران کاراباما در جهت رفع این نیاز و نگهداری کودک در منزل به بهترین نحو و به گونه‌ای که شایسته شما است ، بهترین پرستاران که از هر جهت مطمئن و بسیار حرفه ای و با تجربه هستند را گزینش کرده است. قیمت پرستار بچه در تهران یا پرستار کودک در غرب تهران به عوامل متعددی بستگی که در این مقاله با هم بررسی می کنیم. شماره تماس

 

داشتن یک پرستار کودک قابل اطمینان دغدغه اصلی بسیاری از والدین شاغل است به همین جهت تمام تلاش ما تشکیل یک تیم عالی و بی نقص در جهت رفع این نگرانی و جلب رضایت و اطمینان شما است.

 

پرستار کودک در غرب تهران

 

پرستار کودک در غرب تهران  :

 

به طور معمول والدین از طریق آشنایان و دوستان یا موسسات خدمات پرستاری در منزل با پرستار کودک در منزل آشنا می شوند اما توصیه می شود قبل از انتخاب و پذیرش پرستار کودک و سپردن بچه به او ، با پرستار مصاحبه‌ای داشته باشید تا بهتر با ویژگی های اخلاقی و رفتاری او آشنا شوید.

 

بهترین شیوه مصاحبه و انتخاب پرستار کودک در غرب تهران :

 

ابتدا لیستی از سوالات کاربردی و مهم را قبل از مصاحبه با پرستار کودک در منزل تهیه کنید. بهتر است شروع مصاحبه با سوالات عمومی باشد اما در ادامه پا را فراتر بگذارید برای آشنایی بیشتر با دیدگاه پرستار کودک سوالات تخصصی تر از او بپرسید.در زیر سوالات مهمی که باید از پرستار کودک بپرسید تنطیم شده است:

 

مهم ترین سوالات در هنگام مصاحبه پرستار کودک در منزل

 

1. تجربه پرستاری از کوکان با چه رده سنی را دارید؟

با طرح این سوال شما پی خواهید برد که آیا پرستار کودک تجربه مراقبت و نگهداری از کودکان هم سن و سال کودک شما را دارد یا خیر

2. آیا به بیماری خاصی مبتلا هستید ؟

سلامت جسمانی و روحی پرستار کودک بسیار حائز اهمیت است و حتما به آن توجه کنید.

3. آیا آموزش های کمک های اولیه را دیده و دوره آن را گذرانده‌اید ؟

شما با این سوال متوجه می شوید که پرستار کودک چقدر در کار خود جدی است و تا چه حد مهارت دارد.

4. چه سرگرمی و بازی هایی را برای کودک در نظر گرفته‌اید ؟

با پرسیدن این سوال متوجه میزان حوصله و دانش و خلاقیت پرستار کودک می شوید.

 

5 نکته مهم در انتخاب پرستار کودک در غرب تهران :

 

1-  داشتن سابقه ی کاری خوب برای پرستار کودک در منزل بسیار مهم و حائز اهمیت است.

 

2- تمیزی و مرتب بودن پرستار کودک نیز بسیار مهم است. اگر بوی نامطبوع می دهد یا لباس های نامرتبی دارد ، مناسب این کار نیست.

 

3-  به رفتار پرستار با کودک و خودتان توجه کنید.شما و کودک باید با او احساس راحتی داشته باشید.

 

4- از همان ابتدا حقوق و مزایای پرستار کودک در منزل را مشخص کرده و با هم به توافق برسید.

 

5-  نزدیک بودن فرهنگ پرستار کودک با فرهنگ شما بسیار مهم است زیرا رفتارهای او تاثیر زیادی روی کودک شما دارد.

 

پرستار کودک غرب تهران

 

نکات زیر را قبل از شروع کار پرستار کودک روشن کنید :

 

1. چون کودک خیلی سریع به پرستار خود وابسته می شود بنابراین اخراج پرستار کودک یا رفتن ناگهانی او تاثیر منفی بر احساسات کودک می گذارد به همین جهت بهتر است پیش از شروع به کار پرستار کودک در منزل شما ، همه انتظارات خود را کاملا واضح و شفاف برای او توضیح دهید تا از بروز مشکل در آینده پیشگیری کنید و همین کار سبب افزایش رضایتمندی طرفین را در آینده خواهد شد.

2. حتما لیستی از ویژگی ها و خصوصیات اخلاقی و رفتاری کودک خود به علاوه مواردی مثل عادت های غذایی کودک خود ، حساسیت های غذایی کودک خود ، حساسیت دارویی و اگر بچه شما داروی خاصی را مصرف می کند تهیه کنید.

3. سپس انتظارات خود از پرستار و باید ها و نباید های خود را به صورت واضح مشخص کنید.آیا پرستار کودک در منزل باید غذای کودک شما را آماده کند؟ آیا استحمام کودک شما به عهده پرستار کودک در منزل است؟ آیا پرستار اجازه بردن بچه شما به بیرون از منزل را دارد ؟ و …

4. خط قرمزها و قانون و مقررات خانه خود را شرح دهید و شماره تماس های ضروری، دفترچه بیمه ، داروهای کودک و… را در اختیار پرستار کودک بگذارید.

 

اهمیت سن پرستار کودک

 

هنگام انتخاب پرستار کودک در منزل یکی از نکات حائز اهمیت ، سن پرستار کودک است که باید به آن توجه کنید. پرستار کودک  که وظیفه مراقبت از کودک در سنین پایین تر را دارد باید تجربه و مهارت نگهداری از کودک را داشته باشد. بهتر است پرستارانی که خودشان مادر هستند یا تجربه مراقبت و نگهداری از کودکان سنین پایین را دارند برای پرستاری بچه در منزل انتخاب شوند.

اما وظیفه پرستار کودک برای مرافبت از بچه های بزرگتر متفاوت است زیرا علاوه بر مراقبت از کودک باید کارهایی در جهت رشد و مهارت های کودک نیز انجام دهد به همین دلیل داشتن تحصیلات مرتبط و گذراندن دوره های آموزشی لازم مهم است.

 

سن 28 تا 40 سال ، بهترین و مناسب ترین سن برای مراقب و پرستار کودک در منزل است.

 

خدمات پرستاری در منزل غرب تهران

 

10 ویژگی مهم پرستار کودک در غرب تهران  :

 

1. پرستار کودک در منزل باید عاشق کودکان باشد و از بودن با بچه ها لذت ببرد.

2. پرستار کودک در منزل باید تجربه لازم و کافی در مراقبت و نگهداری از کودک را داشته باشد.

3. پرستار کودک باید اطلاعات لازم در رابطه با نحوه نگهداری از کودک در منزل را داشته باشد.

4. پرستار کودک در منزل باید صبور باشد.

5. پرستار کودک باید روحیه شوخ طبعی داشته و پر انرژی باشد.

6. پرستار بچه باید توانایی برقراری ارتباط خوب با کودک و خانواده او را داشته باشد.

7. پرستار کودک باید برای اوقات فراغت بچه برنامه های مهیج و سرگرم کننده را برنامه ریزی کند.

8. پرستار بچه باید مسئولیت پذیر و متعهد باشد.

9. در شرایط خاص و بحرانی پرستار کودک در منزل باید بتواند کنترل امور را در دست بگیرد.

10. مهارت حفظ آرامش در شرایط کاری فشار را داشته باشد.

 

خدمات پرستار کودک در غرب تهران  :

 

غذا دادن به کودک

پوشاندن لباس کودک

رسیدگی به نظافت و حمام کردن کودک

تعویض پوشک بچه

 

زمان لازم جهت آشنایی پرستار و کودک :

 

حتما حواستان به این مسئله باشد که به محض شروع کار پرستار کودک در منزل ، کودک و پرستار بچه را به یکباره اهم تنها نگذارید. باید ابتدا ترتیبی دهید تا در زمان مناسب با یکدیگر آشنا شوند که این پروسه آشنایی بهتر است درحضور والدین به خصوص مادر انجام شود.برای اینکه کودک به وجود پرستار در منزل خود عادت کند بهتر است که مدتی پرستار خود در اتاق تنها بمانند تا با او اخت بگیرد و  به پرستار عادت کند و در این فاصله پرستار نیز بتواند با کودک بیشتر آشنا شود تا بداند چگونه با او برخورد کند.

 

پرستار کودک در منزل

 

اهمیت هم سو بودن رفتار والدین و پرستار کودک :

 

چون کودک چند ساعت در روز را با پرستار خود وقت می گذراند به همین دلیل برای اینکه تربیت دلخواه کودکتان دچار مشکل نشود باید رفتار پرستار کودک با شما همسو و هماهنگ باشد. برای روشن تر شدن مسئله به عنوان مثال شما در خانه قانونی دارید که کودک نباید یک سری از خوراکی های مشخص را مصرف کند پس حتما این مسئله را با پرستار کودک در منزل خود مطرح کنید تا ناخواسته رفتاری خلاف آن را انجام ندهد.

 

دغدغه والدین برای اعتماد به پرستار کودک در تهران :

 

آیا شما هم دغدغه داشتن یک پرستار کودک در منزل خوب و مطمئن را دارید ؟ آیا اعتماد به شخص غریبه و سپردن کودک دلبند خود برای شما مشکل است ؟ اگر شما نگران این مسئله هستید بهترین کار استخدام پرستار کودک در منزل از یک شرکت معتبر و متعهد می باشد. خدمات پرستاری در منزل غرب تهران کاراباما را تیمی متخصص ، مطمئن و با تجربه ارائه می کند. مراقبت از کودک شما و امانتداری در حفظ وسایل خانه شما به بهترین نحو انجام خواهد شد. مهمترین دغدغه و هدف ما خشنودی و جلب رضایت شما می باشد به همین دلیل ما پرستار کودک در منزل خود را با وسواس انتخاب و گزینش می کنیم و تمام تلاشمان جذب بهترین ، حرفه‌ای ترین و باتجربه ترین پرستاران می باشد.با اعتماد به ما با خیال راحت فرزند خود را نزد پرستار کودک در منزل بگذارید.

 

هزینه پرستار کودک در غرب تهران :

 

قیمت پرستار بچه در تهران ؟

حقوق پرستار بچه چقدر است ؟

حقوق پرستار کودک ؟

دستمزد ساعتی پرستار کودک در تهران ؟

تعرفه پرستار کودک در منزل تهران ؟

 

روزانه سوالات بالا و سوالات مشابه آن از سمت مشتریان عزیز کاراباما از ما پرسیده می شود که پاسخ به همه آن در این مقاله مقدور نیست اما لازم است بدانید که دستمزد پرستار کودک در منزل تهران بر اساس عوامل گوناگون مثل سن کودک ، تعداد کودکانی که باید نگهداری شوند ، ساعت مراقبت از کودک ، کارهای جانبی که در کنار مراقبت از کودک باید انجام شود و … متغیر است.پس برای اطلاع دقیق از هزینه ها با ما تماس بگیرید. 

 

هدف خدمات پرستاری در منزل غرب تهران کاراباما افزایش رفاه و ارتقای سطح کیفیت زندگی شما می باشد

 

شماره تماس


×

درخواست سریع و آسان خدمات منزل در اپلیکیشن خدمت از ما برای دریافت اپلیکیشن، شماره خودتون رو وارد کنید.

خدمت از ما