خانه / خدمات کارواش / کارواش خشک

کارواش خشک

ارائه تمامی خدمات کارواش در محل شما در تهران ، شیراز

 

کارواش خشک کارواش درب منزل تهران قیمت کارواش خشک در محل کارواش خشک کارواش در محل کارواش سیار غرب تهران کارواش سیار شمال تهران کارواش سیار شمال غرب تهران کارواش در محل کارواش خشک در محل شستشوی اتومبیل در محل کاراوش سیار تهرانپارس کارواش خشک کارواش درب منزل غرب تهران کارواش خشک کارواش در محل کارواش سیار شرق تهران کارواش خشک نانو پاکر کارواش غرب تهران کارواش سیار در محل کارواش خشک تهران کارواش درب منزل تهران کارواش سیار شرق تهران کارواش خشک کارواش سیار غرب تهران کارواش خشک کارواش درب منزل تهران کارواش خشک کارواش سیار شرق تهران کارواش سیار سعادت آباد کارواش خشک نانو پاکر کارواش سیار بدون آب کارواش خشک در محل کاراوش سیار در محل کارواش خشک شستشوی اتومبیل در محل کارواش سیار شرق تهران کارواش سیار در محل کارواش خشک کارواش بخار سیار کارواش سیار شرق تهران کارواش خشک کارواش خشک شستشوی اتومبیل در محل کارواش خشک شستشوی اتومبیل در محل کارواش خشک کارواش سیار شرق تهران کارواش سیار در محل شرق تهران کارواش خشک کارواش خشک کارواش خشک کارواش سیار کارواش در محل شستشوی اتومبیل در محل کارواش خشک در محل کارواش سیار غرب تهران کارواش بخار کارواش خشک در محل کارواش در محل کاراوش سیار تهران کارواش خشک در محل قیمت کارواش خشک قیمت کارواش سیار شستشوی اتومبیل در محل کارواش درب منزل تهران کارواش خشک در محل کارواش سیار اصفهان کاراوش سیار شیراز کارواش خشک کارواش سیار شرق تهران کارواش خشک نانو پاکر کارواش سیار نارمک کارواش درب منزل تهران کارواش خشک کارواش سیار تهران کارواش خشک پاسداران کارواش بخارشوی کارواش آنلاین کارواش خشک تهران کارواش در منزل carwash mobile شستشوی اتومبیل در محل کارواش خشک قیمت کارواش خشک کارواش خشک نانو پاکر کاراوش سیار تهران کارواش خشک نانو پاکر کارواش بخار کارواش خشک کارواش خشک کارواش سیار پاسداران کارواش خشک کارواش سیار تهرانپارس کارواش خشک نانو پاکر کارواش سیار شیراز کارواش سیار غرب تهران کارواش سیار در محل کارواش خشک کارواش در محل قیمت دستگاه کارواش کارواش در محل سیار کارواش خشک کارواش سیار کارواش سیار شرق تهران کارواش بخار سیار کارواش خشک در محل شرق تهران شستشوی اتومبیل در محل کارواش خشک مشهد قیمت کارواش خشک کارواش نانو تهران کارواش خشک قیمت کارواش خشک کارواش خشک تهران کارواش درب منزل تهران کارواش نانو شرق کارواش در محل شیراز کارواش خشک شرق تهران کارواش در محل کارواش خشک کارواش نانو کارواش خشک غرب تهران پولیش دستگاه کارواش کاراواش سیار کرج کارواش اتوماتیک کارواش آنلاین کارواش خشک کارواش خشک در محل کارواش خشک درب منزل تهران کارواش خشک شیراز کارواش خشک شمال تهران کارواش خشک شرق تهران قیمت کارواش سیار کاراوش سیار سعادت آباد کارواش سیار تهران کارواش نانو در شرق تهران کارواش خشک کارواش سیار تهران کارواش نانو شرق تهران کارواش سیار شرق تهران کارواش بخار سیار تهران کارواش در محل شیراز کارواش در محل کارواش سیار شرق تهران کارواش خشک نانو پاکر شستشوی اتومبیل در محل کارواش خشک شستشوی اتومبیل درب منزل کارواش خشک شیراز کارواش در محل تهران کارواش خشک کارواش خشک غرب تهران کارواش در محل کارواش خشک غرب تهران کارواش خشک تهران کارواش خشک اصفهان کارواش خشک درب منزل کارواش در محل بخارشوی کارواش خشک بدون آب کارواش خشک شرق تهران کارواش خشک کارواش درب منزل تهران کارواش خشک کارواش سیار شرق تهران کارواش در محل تهران شستشوی اتومبیل در محل قیمت کارواش خشک در محل کارواش سیار شمال تهران کارواش درب منزل تهران کارواش کارواش خشک سیار شرق تهران کارواش درب منزل کارواش سیار سعادت آباد شستشوی اتومبیل در محل کارواش خشک کارواش سیار تهران کارواش سیار سعادت آباد کاراوش در محل تهران شستشوی اتومبیل در محل کارواش خشک قیمت کارواش سیار کارواش نانو شرق تهران کارواش خشک کاراوش سیار غرب تهران شستشوی اتومبیل در محل قیمت کارواش خشک در محل کارواش سیار شرق تهران کارواش خشک کاراوش سیار نارمک شستشوی اتومبیل در محل کارواش درب منزل تهران کارواش خشک قیمت کارواش خشک در محل کارواش اتوماتیک کارواش خشک شمال تهران کارواش خشک در محل شستشوی اتومبیل درب منزل کارواش خشک مشهد کارواش اتوماتیک کاراوش در محل شستشوی اتومبیل در محل کارواش بخار کارواش خشک کارواش در محل تهران کارواش خشک تهران کارواش خشک کارواش بخار سیار کارواش در محل شستشوی اتومبیل در محل کارواش درب منزل تهران کارواش خشک غرب تهران کارواش خشک تهران کارواش در محل کارواش خشک بدون آب کارواش بخار کارواش خشک شمال تهران کارواش خودرو کارواش درب منزل کارواش خشک غرب تهران کارواش در محل کارواش آنلاین کارواش خشک در کرج کارواش خشک سعادت آباد کارواش نانو سیار کارواش خشک کارواش خشک در محل کارواش خشک غرب تهران خشک کارواش درب منزل کارواش خشک کارواش سیار شمال تهران کارواش خشک شستشوی اتومبیل در محل کارواش سیار شرق تهران کارواش خشک نانو پاکر کارواش خودرو کارواش خشک شستشوی اتومبیل کارواش در محل معایب کارواش نانو کارواش خشک کارواش درب منزل تهران کارواش خشک کارواش سیار شمال تهران کارواش خشک شیراز کارواش سیار بدون آب کارواش درب منزل تهران کارواش خشک کرج کارواش خشک تهران کارواش بخارشوی کارواش خشک کارواش درب منزل کارواش خشک غرب تهران شستشوی اتومبیل در محل کارواش خودرو کارواش خشک بدون آب کارواش درب منزل تهران کارواش خشک غرب تهران آدرس کارواش های نانو در تهران کارواش سیار تهرانکارواش نانو در غرب تهران کارواش خشک شیراز کارواش خشک شمال تهران شستشوی اتومبیل درب منزل کارواش در محل غرب تهران کارواش خشک پاسداران کارواش خشک شیراز کارواش خشک کرج پولیش کارواش خشک کارواش درب منزل کارواش خشک کارواش سیار شمال تهران کارواش خشک شستشوی اتومبیل در محل کارواش سیار شرق تهران کارواش خشک نانو پاکر کارواش خودرو کارواش خشک شستشوی اتومبیل کارواش در محل معایب کارواش نانو کارواش خشک کارواش درب منزل تهران کارواش خشک کارواش سیار شمال تهران کارواش خشک شیراز کارواش سیار بدون آب کارواش سیار در محل کارواش خشک قیمت کاراوش سیار کارواش خشک کارواش درب منزل کارواش سیار شمال تهران کارواش خشک نانو پاکر کارواش سیار تهرانپارس کارواش سیار در شرق تهران کارواش خشک کارواش سیار شرق تهران کارواش خشک نانو پاکر کارواش سیار غرب تهران کارواش سیار در محل شرق تهران کارواش خشک کاراوش سیار نارمک کارواش سیار تهران کارواش خشک کارواش سیار شمال تهران

 

کارواش خشک

 

کارواش خشک یا کارواش بدون آب نوعی کارواش است که به آب کم یا اصلا به آب احتیاجی ندارد و بسیار کارآمد و سازگار با محیط زیست است به همین سبب ما با استفاده از کارواش خشک کمک بزرگی در جهت مبارزه با بحران کم‌آبی انجام داده‌ایم. درگذشته به علت بیشتر بودن زمان آزاد و فضا برای شستشوی اتومبیل و توجه کمتر همه ما به میزان مصرف آب و کمبود آب معمولا شستشوی اتومبیل به روش سنتی انجام می‌شد اما امروزه با تغییر سبک زندگی و نگرش افراد ، همه تمایل به استفاده از کارواش دارند. با استفاده از کارواش آنلاین یا کارواش در محل از ترافیک خیابان ها و ترافیک در کارواش راحت شوید. اگر تمایل به استفاده از کارواش خشک در محل یا کارواش سیار دارید با ما تماس بگیرید. 

 

امروزه در سراسر جهان به خصوص کشورهای پیشرفته ، کارواش بدون آب جایگزین کارواش به روش‌های سنتی شده است.

 

کارواش خشک

 

10 مزیت استفاده از کارواش خشک :

 

1. با کارواش خشک در مصرف آب صرفه جویی کنید و از هدر رفتن میزان زیادی آب جلوگیری کنید.

2. به علت شستشوی وسایل نقلیه در محل سبب کاهش ترافیک سطح شهر و تردد وسایل نقلیه می شوید.

3. صرفه‌ جویی در زمان

4. براقیت بهتر اتومبیل

5. ماندگاری بیشتر و طولانی تر شستشو

6. شستشوی اتومبیل بدون برجای گذاری هیچ گونه آلودگی در محل

7. برای کارواش نیاز به فضای اختصاصی ندارد

8. جلوگیری از مات شدن رنگ خودرو در اثر تابش نور خورشید و افزایش طول عمر رنگ اتومبیل

9. کمک به چرخه اقتصادی و ایجاد اشتغال

10. تضمین کیفیت با توجه به استفاده از بهترین مواد اولیه

 

کارواش سنتی یا کارواش خشک ؟

 

همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد امروزه در سراسر دنیا مخصوصا کشورهای پیشرفته ، کارواش به روش‌های سنتی جای خود را به کارواش بدون آب یا کارواش خشک داده است. استفاده از آب با فشار شدید در کارواش سنتی سبب می‌شود که در همان ابتدای کار گردوخاک و آلاینده‌های روی بدنه خودرو به حرکت درآمده و با چسبیدن آلودگی‌ها به سطح دستمال‌های معمولی ، مانند سنباده عمل کرده و به‌مرور زمان اتومبیل پر از خط و خش می‌شود پس اگر شما هم مانند بسیاری از صاحبان اتومبیل نگران پوسیدگی رنگ ماشین خود به علت استفاده زیاد از آب در کارواش های سنتی هستید دیگر نگران نباشید با کارواش خشک به این دغدغه پایان دهید.

 

کارواش بدون آب

 

نحوه شستشو در کارواش خشک یا کارواش بدون آب :

 

1. پیش از شروع کار اتومبیل را در سایه گذاشته تا بدنه ماشین سرد شود.

2. پرسنل کارواش باید بهترین مواد شوینده جهت شستشوی خودرو را که متناسب با رنگ اتومبیل شما است انتخاب کنند.

3. پس از شستشوی اتومبیل ، پرسنل کارواش باید توسط با دستمال مایکرو فایبر یا باد گرم اتومبیل را خشک کنند چرا که خشک کردن با این دو روش هیچگونه آسیبی به اتومبیل نمی رساند .

4. پرسنل کارواش در هنگام نظافت داخل کابین اتومبیل ابتدا باید بر اساس جنس روکش صندلی ، کف ، سقف و داشبورد خودرو مواد شوینده مخصوص و متناسب را انتخاب کرده و سپس شستشوی داخل اتومبیل را انجام داده و با استفاده از فرچه های مخصوص درز‎های داخل اتومبیل را تمیز کنند.

5. پرسنل کارواش سیار پس از تمیز کردن داشبورد اتومبیل باید از واکس مخصوص براق کننده برای داشبورد استفاده کنند.

6. پرسنل کارواش در محل ، برای شستشوی اتومبیل با رنگ مات اصلا نباید از مواد شوینده قوی استفاده کنند و به علت حساس بودن رنگ‌های مات خودروها باید از مواد شوینده مخصوص استفاده کنند.

 

ترفندهای جالب برای تمیز کردن اتومبیل :

 

1. براق کردن اتومبیل با نرم کننده مو 

 

 برای براق کردن خودرو خود می‌توانید برای شستشو آن از نرم‌کننده مو دارای لانولین استفاده کنید. با این کار انگار ماشین خود را به تازه واکس زده‌اید علاوه بر آن در روزهای بارانی، به‌راحتی باران از آن عبور نمی‌کند به همین جهت اتومبیل کم‌تر لک خواهد شد.

 

2. تمیز کردن شیشه اتومبیل با نوشابه پس از باران

 

پس از باران برای تمیزکردن شیشه جلوی ماشین از نوشابه استفاده کنید. برای رهایی از رگه‌ها و لکه‌های شیشه اتومبیل بعد از باران ، روی شیشه مقداری نوشابه بریزید و برای مراقبت از رنگ کاپوت در پایین شیشه یک حوله پهن کنید. پس از این کار، برای پاک کردن چسبندگی نوشابه و جلوگیری از جذب گرد و غبار و آلودگی ، آن را از روی شیشه پاک نمایید.

 

3. استفاده از شیشه‌شور

برای برق انداختن چراغ‌ های اتومبیل می توانید از شیشه‌ شور استفاده کنید.

4. استفاده از دستمال مرطوب بچه

شیشه‌های اتومبیل را با استفاده از دستمال مرطوب بچه تمیز کنید.

5. تمیز کردن برف‌پاک‌کن ماشین با محلول خانگی

 

زمانی که برف‌پاک‌‌کن اتومبیل کثیف باشد، به جای تمیز کردن شیشه، رگه های کثیفی از خود برجای می‌گذارد. برای تمیز کردن برف پاک‌کن ابتدا ¼ پیمانه آمونیاک را در 1 پیمانه آب سرد حل کرده سپس آهسته هر دو طرف تیغه‌های لاستیکی برف‌پاک‌کن را با محلول و یک پارچه نرم پاک کرده و پیش از قرار دادن در جای خود با یک دستمال دیگر خشک نمایید. از این محلول برای تمیز کردن شیشه‌های خودرو هم می توانید استفاده کنید.

 

6. پاک کردن غبار روغنی با استفاده از خامه 

 

روی خاک و ماسه‌های بسیاری از جاده‌های خاکی روغن می‌ریزند تا گرد و غبار کم‌تری پخش شود. شما می توانید برای تمیز کردن این غبار روغنی از روی شیشه ماشین خود از خامه تارتار استفاده نمایید برای این کار خامه را روی شیشه بکشید و بعد از پاک شدن غبار روغنی ، آن را با آب و صابون تمیز نمایید.

 

کارواش سیار در محل

 

کارواش خشک در محل کاراباما :

 

با استفاده از خدمات کارواش خشک کاراباما ، خود را از ترافیک شهر و معطلی در کارواش نجات دهید و در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید. تنها با یک تماس ما بهترین پرسنل را برای شما به محل موردنظرتان اعزام می کنیم. تنها با یک بار استفاده از خدمات کارواش آنلاین و کارواش سیار در محل کاراباما شما هم مشتری خوب و وفادار ما خواهید شد. 

 

خدمات کارواش کاراباما :

 

کارواش خشک

کارواش سیار در محل 

کارواش نانو

کارواش سیار در تهران

کارواش نانو در تهران

کارواش سیار در غرب تهران

کارواش نانو در غرب تهران

کارواش سیار در شمال تهران

کارواش نانو در شمال تهران

کارواش سیار در شرق تهران

کارواش نانو در شرق تهران

کارواش سیار در کرج

کارواش سیار در شیراز

 

خدمات کارواش کاراباما در سراسر ایران و تهران آماده ارائه بهترین خدمات به شما عزیزان می باشد.

 

کارواش خشک در محل کاراباما 


×

درخواست سریع و آسان خدمات منزل در اپلیکیشن خدمت از ما برای دریافت اپلیکیشن، شماره خودتون رو وارد کنید.

خدمت از ما